ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Σχολικό  έτος 2012-2013

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Αναστασία Ευαγγελοπούλου-Τσελή

Α’ ΤΑΞΗ: Καραματσούκη Φούλη

Β΄ΤΑΞΗ: Μπαλαγιάννη Νότα

Γ΄ΤΑΞΗ: Μπεκτασιάδου Ξένια

Δ’ ΤΑΞΗ: Καραγιώργου Κωνσταντίνα

Ε΄ΤΑΞΗ: Τσακατούρα Βάσω

ΣΤ΄ΤΑΞΗ: Μπουράμα Μάγδα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ: Κυριαζή Βάσω

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ: Παπασταύρου Αγγελική

  ΑΓΓΛΙΚΩΝ: Ξυφτίδη Σταυρούλα